אשראי דוקומנטארי – מכתב אשראי – Letter of Credit

מחבר: חיים פרי

השמות , הם שמות שונים לאותה שיטת התשלום. אחת השיטות הנפוצות ביותר ואולי שיטת התשלום החשובה ביותר בעסקאות בסחר בינלאומי. בעסקאות בסחר בינלאומי ישנם מספר שיטות תשלום מקובלות . חלקן פורטו במאמר קודם. איכותה של שיטת שתלום נבחנת בין השאר על פי רמת הפרדת האחזקות שקיימת בה. הפרדת החזקות מוחלטת זהו מצב שבו באף רגע […]

למאמר המלא

EX WORKS או EX עסקה

מחבר: חיים פרי

תנאי המכר (INCOTEMS ( EX WORKS, הינו תנאי מכר בו מסיים היצואן את תפקידו ואת מחויבותו לעסקה, מרגע שהעמיד את הטובין לרשות היבואן כשהם ארוזים באריזה ליצוא ומסומנים בסימונים הנדרשים. עם העמדת הטובין לרשות היבואן בתנאים הנ"ל עוברת זיקת הביטוח והאחריות לביצוע מטלות העסקה השונות לכתפי היבואן. כל העלויות הכרוכות במשלוח הסחורה   יחולו גם הם […]

למאמר המלא

C או NO

מחבר: חיים פרי

תנאי המכר הבינלאומי (INCOTERMS ) מקבוצה C   הינם כידוע תנאי מכר בו על היצואן לשלם את דמי ההובלה הראשית או ההובלה הימית בלבד לפי העניין, עד לנמל ארץ היעד. ישנם יבואנים לא מעטים אשר במסגרת המו"מ אותו הם מנהלים עם הספק , לוחצים עליו בכל מעודם להמיר את תנאי המכר המוצע על ידו לאחד מתנאי […]

למאמר המלא

מילון מונחים

מחבר: חיים פרי

מילון מונחים   מבחר מונחים בסחר בינלאומי ACCEPTANCE קיבול ADVANCE PAYMENT תשלום מראש AIR FREIGHT הובלה אווירית AIR WAYBILL שטר מטען אווירי APPLICANT המבקש את פתיחת מכתב  האשראי BENEFICIARY מוטב BONDED WAREHOUSE מחסן ערובה BILL OF LADING שטר מטען CARRIER מוביל CASH AGAINST DOCUMENTS- C.A.D המסמכים ימסרו ליבואן כנגד תשלום מיידי CASH ON DELIVERY- C.O.D […]

למאמר המלא