אשראי דוקומנטארי – מכתב אשראי – Letter of Credit

השמות , הם שמות שונים לאותה שיטת התשלום. אחת השיטות הנפוצות ביותר ואולי שיטת התשלום החשובה ביותר בעסקאות בסחר בינלאומי.

בעסקאות בסחר בינלאומי ישנם מספר שיטות תשלום מקובלות . חלקן פורטו במאמר קודם.

איכותה של שיטת שתלום נבחנת בין השאר על פי רמת הפרדת האחזקות שקיימת בה.

הפרדת החזקות מוחלטת זהו מצב שבו באף רגע נתון לא קיים צד אחד עסקה שמחזיק בכסף ובטובין כאחד.

החלפת הידיים מבוצעת בו זמנית

אשראי דוקומנטארי זו שיטת התשלום בה הפרדת האחזקות הינה המובהקת ביותר בהשוואה שיטות האחרון המוכרות לנו.

מה הוא מכתב אשראי ?

מכתב אשראי זו  למעשה מחויבות חוזית של הבנק של היבואן.הבנק אשר פתח את מכתב האשראי.( ה"בנק הפותח" כפי שהוא מכונה)  כלפי היצואן עצמו. המחויבות החוזית היא כי במידה והיצואן יראה לבנק הפותח כי הוא אכן עמד בכל הדרישות אשר הועמדו בפניו  ( לבקשת היבואן – המבקש ) במסגרת מכתב האשראי הרי שהוא הבנק הפותח יהיה מחויב לשלם ליצואן את סכום העסקה.

במקרה שכזה בו היצואן הראה כי אכן עמד בכל דרישות מכתב האשראי , היבואן הפך להיות לכאורה ללא רלוונטי.

ירצה את הסחורה , לא ירצה בה. יבוא לבנק למשוך את מסמכי המשלוח או לא יגיע , יתכן שמיום פתיחת מכתב האשראי ועד למימוש העסקה בפועל היבואן סגר את עסקיו. אין לכך כל משמעות.

המחויבות לתשלום במקרה שתואר לעיל חלה על הבנק הפותח.

מכתב אשראי , איננו ערבות בנקאית

חשוב לזכור יחד עם זאת כי מכתב אשראי אינו מהווה ערבות בנקאית. ההבדלים העיקריים בין השניים.

  1. בערבות בנקאית הבנק ישלם כנגד הצגה ראשונה של הערבות. בעוד שבמכתב אשראי הבנק ישלם כפי שנאמר קודם לכן רק במידה והמוטב , היצואן שלטובתו נפתח מכתב האשראי יראה כי אכן עמד בכל הדרישות אשר הועמדו בפניו במסגרת אותו מכתב אשראי.
  2. במכתב אשראי משפג תוקפו לא ניתן עוד לחייב את היבואן לקים את העסקה ולשלם את תמורתה. לא יכול המוטב היצואן לדרוש את הארכת תוקף מכתב האשראי.  בעוד שבערבו בנקאית יכול תמיד הצד המחזיק בערבות לדרוש מהצד האחר להאריך את תוקפה שאם לא כן תוצג לפירעון מיידי בבנק.

עקרונות עסקת מכתב האשראי

עסקת מכתב האשראי מושתת על 2 עקרונות יסוד

  1. עקרון העצמאות

עסקת מכתב האשראי זו עסקה העומדת בפני עצמה. מנותקת לחלוטין מעסקת היסוד אשר נחתמה בין המוכר לקונה.

הבנק הפותח מחויב אך ורק לתנאים המפורטים במכתב האשראי.

עסקת היסוד , ההסכם אשר נחתם בין המוכר והקונה כלל אינם מעניינו.

לכן היא גם נקראת עסקת מכתב האשראי. זו עסקה בפני עצמה.

עסקת היסוד הינה הסכם בין המוכר לקונה

עסקת מכתב האשראי הינה עסקה נפרדת בין ה בנק הפותח לבין המוטב ( המוכר )

  1. עקרון ההתאמה המלאה.

בעסקת מכתב האשראי התחייב הבנק הפותח כלפי המוטב כי במידה ואכן יעמוד בכל דרישות מכתב האשראי הרי  שהוא הבנק הפותח מתחייב לשלם את תמורת העסקה. כיצד ידע הבנק כי המוכר אכן עמד בכל תנאי העסקה?

וכי אכן נוצרה מחויבות לשלם ?

התשובה היא כי הבנק מעצם היותו בנק לא בודק את הטובין אלא את המסמכים בלבד.

מבחינת הבנק הפותח אך ורק התאמה מלאה בין כל דרישות מכתב האשראי מחד לבין הנתונים המופיעים על גבי המסמכים הרלוונטיים ( חשבון הספק , פירוט אריזה , שטר מטען ועוד לפי העניין) מאידך, הם ורק הם מהווים הוכחה לעמידה בתנאי מכתב האשראי ויצירת חבות תשלום מצידו של הבנק הפותח כלפי המוכר.

הכללים על פיהם מתנהלת עסקת מכתב האשראי הינם כללים ונהלים אחידים של לשכת המסחר הבינלאומית

הגרסה העדכנית הינה  UCP 600.

 כתב וערך:

חיים פרי

מומחה לסחר בינלאומי

משמש כיועץ לחברות בנושאי יבוא יצוא וחסכון בעלויות היבוא והיצוא.

www.multisphera.com

 

Both comments and trackbacks are currently closed.