ביטוח מטענים בסחר בינלאומי

ביטוח מטענים בעסקאות בסחר בינלאומי

נכתב ע"י חיים פרי

 מטעני בסחר בינלאומי  ניתן לבטח  ב2 סוגי פוליסות עיקריות

פוליסה ספציפית – Voyage Policy

פוליסה פתוחה – Open Policy

רוב רובן של החברות אשר עוסקות בייבוא וייצוא על בסיס קבוע מבטחות את מטענם בפוליסה הפתוחה

 מה היא הפוליסה הפתוחה –  Open Policy.

במסגרת הפוליסה הפתוחה נקבעים מראש בין המבטח והמבוטח תנאי  הפוליסה ,שיעור הפרמיה המשולמת ושאר עקרונותיה של  הפוליסה.

לפוליסה הפתוחה אין תאריך תפוגה, היא אינה מוגבלת בסכום מוגדר מראש  ואינה מגדירה סוג טובין מסוים

הפוליסה הפתוחה מיועדת לבטח את כל מטעניו של המבוטח כפי שהוגדרו בפוליסה.

תשלום הפרמיה מבוצע בדר"כ בדיעבד אחת לתקופה שהוגדרה מראש  בדר"כ בדיווח חודשי או רבעוני עבור התקופה שהסתיימה.

על המבוטח להקפיד ולדווח על כל המשלוחים אותם התחייב לדווח. על אי דיווח על משלוח מסוים בתום לב ניתן יהיה להתגבר .

דיווח סלקטיבי באופן קבוע . כלאמר  השמטה קבועה של חלק מהמשלוחים בעת הדיווח התקופתי על מנת לחסוך בעלויות הביטוח עלולה להביא לכך שבעת קרות נזק תהיה חברת הביטוח פטורה מלפצות את המבוטח

אי דיווח על כל המטענים לגביהם התחייב המבוטח לדווח משמעותה אי עמידה בתנאי הפוליסה

עילה מספקת לחברת הביטוח לא לפצות את המבוטח בקרות נזק.

חשוב להדגיש . אין חובה על יבואן לבטח את כל מטעני הייבוא אך חובה להגדיר זאת מראש .

יכול יבואן של כלי בית להחליט, כי במסגרת הפוליסה הפתוחה יבטח את כל משלוחי מוצרי הזכוכית והחרסינה, אולם את כלי הבישול, למשל  לא יבטח כלל.

יכול יבואן רהיטים להתחייב, כי יבטח במסגרת הפוליסה הפתוחה את כל משלוחי מערכות הישיבה,  אולם את יבוא השולחנות לא יבטח כלל.

אך כפי שצוין את משלוחי הטובין אותם התחייב לבטח עליו להקפיד ולדווח באופן מלא.

יתרונות רבים צומחים למבוטח מהשימוש בפוליסה פתוחה.  שכח המבוטח להצהיר בתום לב על משלוח מסוים ,             או שבתעודת הביטוח נכללו פרטים שגויים, או נשכחו פרטים מסוימים, הרי שטעויות כאלה ניתנות לתיקון, אולם בלבד שנעשו בתום לב.

יחד עם זאת אל לו למבוטח לשכוח כי מחויבותו העיקרית במסגרת הפוליסה, הנה להצהיר על כל המשלוחים אותם התחייב לבטח במסגרת  הפוליסה.

אי מתן הודעה לחברת הביטוח , על משלוחים שהיו אמורים להיות מבוטחים במסגרת הפוליסה, תשחרר את חברת הביטוח מכל אחריות וממחויבות לשפות את המבוטח במקרה ואחד המשלוחים יינזק.

שני מקרים של יבואנים אשר ביטחו את משלוחי היבוא שלהם במסגרת פוליסה פתוחה      (  Open  policy ).

באותם שני המקרים לא דיווחו היבואנים לחברת הביטוח על כל משלוחי היבוא אותם התחייבו לבטח, זאת מכמה סיבות. באחד המקרים  הרכישה של חלק מהמטענים נעשתה בתנאי CIF. ביטוח המטען נעשה ע"י הספק בחו"ל.

היבואן הישראלי החליט להסתפק בביטוח של המוכר ולא דיווח על משלוחים אלה למרות שבמסגרת הפוליסה משלוחים אלו לא הוחרגו מחובת הדיווח.

מקרה אחר בו  חלק מהמשלוחים לא דווחו עקב רשלנות של היבואן.

כשנתבעה חברת הביטוח לשפותם עקב נזק שנגרם למשלוחים אחרים שכן דווחו על ידי אותם היבואנים, סירבה חברת הביטוח לעשות כן. לטענת חברת הביטוח,  לא עמדו אותם יבואנים במחויבותם כלפי חברת הביטוח במסגרת הפוליסה הפתוחה, בכך  שלא דיווחו על כל המשלוחים עליהם היו מחויבים לדווח.

במקרים של שני היבואנים שתוארו לעיל לא הצליחו אלה להוכיח תום לב , ולא שופו ע"י חברת הביטוח. חשוב אפוא לשוב ולהדגיש , כי דיווח  על כל המשלוחים הרלוונטיים מהווה תנאי יסודי לתקפותה של הפוליסה.

ישנן מספר נקודות חשובות עליהם יש לתת את הדעת במסגרת פוליסת הביטוח.

יש לבחור את סעיף הכיסוי המתאים  לסוג הסחורה המבוטחת. בפוליסה הימית ישנם סעיפי כיסוי סטאנדרטיים וסעיפי כיסוי נוספים לסוגי מטען החשופים לסיכונים שאינם סטאנדרטיים.

יש לשים לבם לניסוח סעיף צורת האריזה המופיע בפוליסה. מוקש מוכר וחביב על חברות הביטוח.

הדרישה לאריזה מקצועית תגרום לכך כי בקרות נזק יהיה לחברת הביטוח מקום לטעון כי האריזה לא הייתה מקצועית וכעת יתחיל הוויכוח. מי יחליט האם האריזה אכן הייתה מקצועית או לא. האם המבוטח זכאי לשיפוי או לא.

הפוליסה הימית בבסיסה כפופה לתנאי המכר . דהיינו הפוליסה נכנסת לתוקף רק כעם החלת זיקת הביטוח על המבוטח.

רצוי להסיר החרגה זו מהפוליסה

אלו הן רק מספר דוגמאות מתוך אין ספור מדוע בכל מקרה כדאי וחשוב להתייעץ עם סוכן ביטוח מקצועי אשר תחוןם הביטוח הימי הינו תחום התמחותו.

הערה חשובה ליבואנים הרוכשים בתנאי המכר CIF  ו CIP .  בעסקאות אתה מחויב המוכר לרכוש פוליסה בעבור הקונה.

טוב יעשה הקונה אם יקפיד לבטח את המטענים גם באמצעות פוליסה פתוחה שלו. לעולם אין להסתפק בפוליסה אותה קנה המוכר וזאת מ 2 סיבות עיקריות.

 

1 .   בקרות נזק יהיה על הקונה להתמודד עם חברת ביטוח במדינת המוכר

 

2.   לקונה אין כל אפשרות לדעת מה הם התנאים אותם העמידה חברת הביטוח בפני המוכר במסגרת פוליסת הביטוח שלו. האם המוכר אכן עמד בכל התנאים והאם הפוליסה על בסיסה ביטח את המטען עדין בתוקף.

נכון שבמקרה כזה היפר המוכר את חובתו במסגרת עסקת היסוד , אבל ביטוח אין.

עדיף לפיכך להיות חכם ולא להיות צודק ולהקפיד תמיד על ביטוח המטען גם במסגרת הפוליסה הפתוחה של הקונה

 

חיים פרי

מומחה לסחר בינלאומי

משמש כיועץ לחברות בנושאי יבוא יצוא וחסכון בעלויות היבוא והיצוא.

perry@multisphera.com

www.multisphera.com

Both comments and trackbacks are currently closed.