הובלה אווירית

הובלה אווירית

נכתב – ע"י חיים פרי

הובלת מטענים באוויר התפתחה מאד בשנים מאז נכנסו לחיינו המטוסים המופעלים במנועי

סילון ומאז נכנסו לחיינו המטוסים רחבי הגוף. מטוסי הנוסעים ומטוסי המטען

השימוש במטוסי נוסעים המובילים מטענים מסחריים עדין מאד מקובל.  לא פחות מהשימוש

במטוסי מטען.

עלות ההובלה באוויר

עלות ההובלה האווירית מחושבת תמיד כמחיר ליחידת משקל

מבנה התעריפים בהובלה האווירית הינו מבנה על פיו ככל שמשקל המטען הולך ועולה ,

התעריף אותו נשלם לק"ג אחד של מטען הולך ופוחת.

יחד עם זאת בתנאי השוק השוררים היום ניתן לראות הצעות מחיר רבות הניתנות כמחירי

FLAT . דהיינו  מחיר אחיד ללא תלות במשקל המטען.

ההיצמדות לחיוב לפי יחידת משקל בלבד מעורר תהייה.

מה אם מדובר ביבואן של מטענים בעלי משקל מאד נמוך. יבואן של צמר גפן למשל ?

על מנת להתגבר על דילמה זו נקבעה נוסחה המגדירה את היחס המקסימלי המותר בין

משקל המטען לנפח המטען. היחס שנקבע  הינו יחס של 1:6

הווה אומר 1 יחידת משקל . 1 טון דהיינו 1,000 ק"ג יהיו לכל היותר בנפח של 6 מ"ק.

המשמעות המעשית הינה שאנחנו מתייחסים לכל 1 מ"ק באוויר כאילו והוא שוקל לפחות

166.67 ק"ג.   ( 1000 מחולק ב 6 ).

166.67 ק"ג  מוגדרים כמשקל הניפחי של 1 מ"ק. ( המשקל לחיוב מעוגל כלפי מעלה לחצי

הק"ג הקרוב )

עלות ההובלה אותה נשלם בפועל הינה העלות אשר הוצעה לנו ל1 ק"ג כפול המשקל הפיזי

בפועל או המשקל הניפחי לפי הגבוה שבהם.

הצעת מחיר של משלח בינלאומי הינה  1 $  לק"ג.

מטען של 1 מ"ק  אשר משקלו הפיזי בפועל הינו 190 ק"ג  הרי שהמשקל בפועל גבוה

מהמשקל הנפחי שהוא 166.67 ק"ג לפיכך התשלום יחושב לפי 190 ק"ג מוכפל ב 1 $.

במידה והמשקל בפועל הינו 120 ק"ג התשלום בפועל יחושב לפי המשקל הנפחי אשר גבוה

מהמשקל הפיזי. התשלום יחושב לפי 167 ק"ג . ( 166.67 מעוגלים לחצי הק"ג כלפי מעלה )

167 ק"ג מוכפלים ב 1 $.

בגלל המבנה המטריציוני של ההצעה על פיה ככל שמשקל המטען עולה המחיר לק"ג אחד יורד , יתכן מצב בו עדיף יהיה לדווח לצרכי חיוב על משקל גבוה יותר אך יחד עם זאת עלות ההובלה תפחת.

במקרה זה כמובן שבראש ובראשונה יש לדווח על המשקל האמיתי של המטען , אך יחד עם זאת לצרכי חיוב בלבד ניתן לדווח על רמת המשקל הגבוהה יותר בעלות נמוכה יותר לק"ג אחד וסך עלות ההובלה תפחת.

לעלות ההובלה באוויר מתווספים היטלים. כאשר בהובלה באוויר  אנחנו מכירים 2 היטלים עיקרים.  היטל דלק והיטל בטחון.

היטלי הדלק והביטחון גם הם מחושבים כסכום לק"ג.

האם ההיטלים מחושבים מהמשקל בפועל או מהמשקל הנפחי?

אין לכך תשובה גורפת. התשובה לכך משתנה בין חברות התעופה השונות ובין הקווים השונים. יש לבדוק זאת לגופו של עניין.

בהובלת מטענים באוויר קיימת פעילות במאפיינים שונים בנוסף למה שמוגדר כמשלוחי FREIGHT .  הכוונה להובלת מטענים במשלוחי בלדרות מהירה.

המחיר במשלוחי הבלדרות המהירה הינו במבנה של מטריצה  מקור  משלוח / משקל המטען

הסכום המופיע בנקודת המפגש שבין ציר התעריפים לציר מדינת המקור זה הסכום לתשלום.

בחברות לבלדרות מהירה נהוג לקבע את יחס הנפח והמשקל כיחס של 1:5.

המשמעות היא שאם במשלוחים שהוגדרו כמשלוחי FREIGHT המשקל הנפחי של כל 1 מ"ק

הינו 166.67 ק"ג הרי שבמשלוחי בלדרות מהירה המשקל הניפחי הינו 200ק"ג לכל 1 מ"ק.

את 1000 הק"ג מחלקים ב 5 ולא ב 6.

ההיטלים המתווספים לעלות ההובלה במשלוחי בלדרות מהירה נקבעים כאחוז מעלות ההובלה.

בניגוד לדעה רווחת , אחוז ההיטלים נתון למו"מ ואיננו בהכרח שיעור קבוע.

שטר המטען באוויר.

המסמך הרלוונטי באוויר נקרא  AIR WAY BILL    בניגוד ל  BILL OF LADING   בהובלה הימית. כמו שטר המטען הימי מהווה גם המסמך באוויר כאישור קבלה וכאסמכתא להסכם ההובלה

בחלק מתכונותיו ה AIR WAY BILL שונה מתכונותיו של ה  BILL OF LADING שטר המטען הימי. אך הן מזכירות יותר את תכונותיו של .  SEA WAY BILL   כמו ה  SEA WAY BILL  גם המסמך באוויר אינו מהווה תעודת חזקה ואינו ניתן להסבה.

הבדל משמעותי נוסף בין ה AIR WAY BILL  לשטרי המטען בים הוא כי המסמך באוויר מהווה גם את מסמך ההתחשבנות לעלות ההובלה בעוד שבשטר המטען הימי אין פירוט לעלויות ההובלה.

ה AIR WAY BILL כמו גם ה BILL OF LADING  תמיד יציין היכן משולמת ההובלה האווירית.

האם במדינת המקור או במדינת היעד . הדבר נגזר כמובן מתנאי המכר בעסקה.

כמו בהובלה הימית כך גם בהובלת מטענים באוויר. המשלח הבינלאומי יקבל מחברת התעופה את ה  . MASTER AIR WAYBILL  מבחינתה של חברת התעופה כל המטען שבקונסולידציה הינו מטען אחד של המשלח הבינלאומי . את חברת התעופה " לא מעניין" כי הקונסולידציה היה של מספר לקוחות שונים. המשלח הבינלאומי יפיק לכל אחד מלקוחותיו המרכיבים את הקונסולידציה , מסמך שנקרא  HOUSE AIR WAYBILL.

בעסקאות המבוצעות באחד מתנאי המכר מקבוצה  E או F בהם הקונה משלם את עלויות ההובלה הראשית. יצוינו סכומי ההובלה בעמודה הנושאת את הכותרת COLLECT.

בעוד שבעסקאות המבוצעות באחד מתנאי המכר מקבוצת מונחי המכר C או D בהם המוכר משלם את עלויות ההובלה תופיע עלות ההובלה האווירית בעמודה הנושאת את הכותרת

PREPAID.

יש להקפיד על קריאה נכונה והבנת הנתונים המופיעים ע"ג ה AIR WAYBILL   כמו גם על גבי ה BILL OF LADING

 

חיים פרי.

מומחה בנושאי ייבוא יצוא וסחר בינלאומי

יועץ לחברות בנושאי חיסכון בעלויות הייבוא והיצוא.

www.multisphera.com

Both comments and trackbacks are currently closed.