פרקים נבחרים מתוך פקודת המכס

פרקים נבחרים מתוך פקודת המכס  

נכתב ע"י  – חיים פרי

לא כל יבואן חייב להיות סוכן מכס.

לא כל יבואן חייב להיות בקיא בכל סעיפי פקודת המכס והתקנות האחרות

יחד עם זאת חשוב שכל מי שעיסוקו הוא ייבוא  שיכיר את המגרש הזה בו מבוצעת פעילות הייבוא

במאמר זה האחרון בסדרת המאמרים המפורסמים ב PORT2PORT

מזה ארבעה חודשים  מתפרסמים פרקים נבחרים מתוך פקודת המכס.

נושאים שחשוב מאד להכיר ולהיות מודע להם.

מחסן ערובה -מחסן רשוי – בונדד

מחסן ערובה הינו מחסן פרטי בבעלות פרטית הפועל על סמך רישוי מטעם רשויות המכס ובפיקוחם.

מחסן ערובה נועד לאחסן טובין מיובאים לפני שלב התרת המכס.

יבואן אשר בחר להיעזר בשירותי מחסן ערובה עובר תהליך מכס מלא הכולל רשימון ייבוא

( רשימון כנ"מ – כניסה למחסן ערובה ) אולם מבלי לשלם את מיסי הייבוא.

מתוך מחסן הערובה ניתן לשחר את הטובין בחלקים ולשלם בכל פעם את מיסי הייבוא רק על החלק

שמשוחרר בפועל.

זאת בניגוד לשחרור מהנמל אשר בו  יש חובה לשחרר את כל שטר המטען  כמקשה אחת.

ייבואן המאחסן טובין במחסני ערובה חשוב שיבוא בדברים עם סוכן המכס שלו באשר לעלות אותה

יגבה סוכן המכס עבור כל פעולת שחרור.

ייתכן והטובין המאוחסנים ישוחררו בכמה וכמה פעימות ולא נכון יהיה לשלם לסוכן המכס מחיר מלא

עבור כל שחרור בנפרד.

חשוב להגיע להסכמה עם סוכן המכס באשר לעלות השחרור הראשוני ועלות נמוכה יותר לכל שחרור

משני.

נוהל קנין רוחני

מדינת ישראל חתומה על הסכם הTRIPS של ארגון הסחר העולמי

הסכם ה TRIPS דן בהגנה על זכויות יוצרים ועל קנין רוחני עקרונותיו מחייבים כמובן את מדינת ישראל

יישום מחויבותה של מדינת ישראל מקבל ביטוי בנוהל קנין רוחני של המכס.

הנוהל קובע כי במידה והמכס מגלה בבדיקה  טובין החשודים כמפרי זכויות רשאי המכס לעכב את

אותם הטובין

ל3 ימים ולאחר מכן ל 3 ימים נוספים. על  המכס להודיע לבעל הטובין על העיכוב והסיבה לעיכוב.

במקביל יודיעו רשויות  המכס לבעל הזכויות על הטובין אשר שחרורם עוכב ועל החשד כי אותם

הטובין הינם  מפרי זכויות ויבקשו את חוות דעתו האם הטובין אכן מזויפים.

במידה והקביעה תהיה כי הטובין אכן טובין מפרים ובעל הזכויות יבחר לתבוע את המיפר

יהיה על בעל הזכויות להפקיד בידי המכס ערבות בנקאית בסכום שייקבע ולהגיש תביעה בתוך 10

ימים.

הערבות נועדה על מנת  למנע מבעל הזכויות לטעון טענות שווא באשר להיות הטובין מיפרי זכויות.

ולגרום בכך נזק משמעותי לא מוצדק ליבואן ולמנע תחרות.

חשוב להדגיש כי נוהל זה מתייחס לטובין מזויפים בלבד ולא לייבוא מקביל של טובין מקוריים.

אין שום איסור לייבוא טובין בייבוא מקביל כל עוד מדובר כמובן בטובין מקוריים ולא בזיוף.

 

טובין שנותבו לבדיקה פיזית

טובין שנותבו לבדיקה פיזית יהיה נציג המכס רשאי לפתוח את הטובין לבדיקה אך ורק בנוכחות

בעל המטען או נציג מטעמו למעט מקרים חריגים,

כמובן שסוכן המכס או מי מעובדיו הם בהחלט נציג קביל מטעם בעל הטובין.

מאיזה סיבות מטען עלול להיות מנותב לבדיקה ?  יתכנו סיבות שונות בין השאר

  • בדיקה מדגמית אקראית לחלוטין
  • ייבואן חדש
  • ייבואן עם היסטוריה בעייתית
  • מידע מוקדם שהגיע לרשויות המכס
  • בדיקה ענפית. לעתים המכס מחליט למשך תקופה מסוימת לבדוק משלוחים של ענף מסוים.
  • סנקציה של המכס עקב צבר ליקויים של סוכן המכס.

יתכן כמובן שמטען נשלח לבדיקה לבקשת סוכן המכס המבקש להימנע מטעות כלשהי בתהליך

ומליקוי שירשם בעקבותיו.

סב"ן

טובין מיובאים אשר לא נדרשו ע"י היבואן בפרק הזמן שנקבע בתקנות יוגדרו כסב"ן ( סחורה בלתי

נתבעת ) וניתן יהיה להוציאם למכירה פומבית.

בנמל אווירי יוגדרו טובין כסב"ן לאחר 45 יום.  בנמל ימי לאחר 90 יום ובמחסן ערובה לאחר שנה.

 

החזר מכס ששולם

בפקודת המכס מצוינים מקרים בהם ניתן לקבל  החזר על מכס שכבר שולם

בין המקרים בהם ניתן לדרוש החזר

  1. הטובין אבדו או ניזוקו כשהיו בפיקוח המכס או לפני שהגיעו לפיקוח המכס
  1. הטובין שוחררו מהמכס ותוך 6 חודשים התגלה ליקוי או אי התאמה ובלבד שהתביעה הוגשה מיד עם גילוי הליקוי וכי לא נעשה כל שימוש בטובין . במידה ונעשה שימוש כלשהו השימוש היה זה שהביא לגילוי הליקוי .שאילמלא אותו השימוש הליקוי לא היה מתגלה.
  1. טובין המיוצאים מישראל בתוך 6 חודשים מיום שהותרו מהמכס ולא נעשה בהם שימוש במדינת ישראל .או שנעשה שימוש אך הוא היה זה שהביא לגילוי ליקוי או פגם במוצר

במקרה כזה ניתן לקבל  החזר של עד 90% מסכום המכס ששולם.

  1. (א) התגלע סכסוך בנוגע לסכום המכס או לשיעור המכס  אותו נדרש היבואן לשלם     רשאי בעל הטובין לשלם אגב מחאה את הסכום הנדרש על ידי גובה המכס,

(ב)  בעל הטובין רשאי, תוך שלושה חדשים מיום התשלום, להגיש תובענה נגד הממשלה להחזרת הסכום ששילם כאמור, כולו או מקצתו.

(ג)   אין להגיש תובענת החזר  אלא אם לפני התשלום נכתבו ברשימון הטובין המלים "שולם אגב מחאה" ונחתמו בידי בעל הטובין או בידי סוכן המכס.

חשוב להדגיש כי על פי חוק מיסים עקיפים גם אם יוכח כי צדק בעל הטובין בטענותיו וכי הוא אכן זכאי להחזר. ההחזר יבוצע רק במידה ויוכח כי סכום המס שנגבה ביתר לא גולגל על הצרכן .

במידה ובעל הטובין עדכן את מחיר המכירה וכלל בו את המס ששולם ביתר הרי שמס זה לא יושב.

פקודת המכס כוללת כמובן פרקים רבים נוספים ומפרטת כללים רבים של תהליך המכס

כמובן שאין זה המקום לפירוט מלא.

הנושאים שפורסמו אלו נושאים איתם קיימת התמודדות  ברמה היום יומית בעת תהליך שחרור

הטובין מפיקוח המכס.

חיים פרי.

מומחה בנושאי ייבוא יצוא וסחר בינלאומי

יועץ לחברות בנושאי חיסכון בעלויות הייבוא והיצוא. 

www.multisphera.com

 

 

 

 

Both comments and trackbacks are currently closed.