קורס מעשי ביבוא ויצוא יפתח במט"י ירושלים

הקורס הוא בן . 40 שעות אקדמיות ב 8 מפגשים.

הקורס מיועד ליבואנים ויצואנים בתחילת דרכם. עובדי מחלקות יבוא ויצוא בחברות השונות
רואי חשבון המעוניינים להכיר את תחום הסחר הבינלאומי
בין הנושאים הנלמדים:
מבוא לסחר בינלאומי.
תנאי הסחר הבינלאומי. INCOTERMS –
הובלה ימית ואווירית.
ביטוח ימי.
שיטות תשלום בסחר בינלאומי.
הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל.
חוקיות היבוא.
הליכי היבוא והמכס.
חישוב עלויות יבוא.
פרטים והרשמה במרכז לטיפוח יזמות בירושלים , טלפון  6794242 02