שטר המטען הימי

שטר המטען הימי

נכתב ע"י – חיים פרי

במאמר הקודם התמקדנו בתהליך ההובלה הימית ובעלויות הכרוכות בתהליך.

מאמר זה עוסק בתכונותיו העיקריות של שטר המטען הימי.

שטר המטען הימי הינו אחד המסמכים החשובים  בתהליך ההובלה הימית.

לשטר המטען הימי 3 תכונות עיקריות.

  • שטר המטען מהווה אישור קבלה מטעם המוביל. ע"ג שטר המטען מאשר המוביל

את קבלת המטען , נתוני המטען משקל נפח ועוד. הביטוי CLEAN ON BOARD המופיע ע"ג שטר המטען משמעותו כי המוביל מאשר את קבלת המטען כאשר מבחינה חזותית חיצונית הינו נראה תקין. אין בכך כדי לקבל אחריות באשר לתכולה או תקינותה.

במונח המופיע ע"ג שטר המטען  SAID TO CONTAIN  ( STC ) אומר  המוביל כי על פי האינפורמציה אשר נמסרה לו ע"י השולח זו אמורה להיות התכולה אך אין הוא לוקח אחריות על כך.

תכונה נוספת של שטר המטען הינה ראיה לקיום החוזה ותנאיו. החוזה שבין חברת ההובלה לגורם אשר כרת עמה את חוזה ההובלה. הקונה או המוכר ע"פ תנאי המכר.

הפירוט מופיע בעמוד מספר 1 של שטר המטען תחת הכותרת  TERMS AND CONDITIONS

התכונה השלישית הינה היות שטר המטען מסמך חזקה.

הגורם  שאוחז  בשטר המטען כחוק הוא בעל החזקה במטען .

מחזיק כחוק משמעותו להיות המוטב ע"ג שטר המטען או להחזיק בשטר המטען מכוח

הסבה שבוצעה בו.

את העברת החזקה במטען מהמוביל למקבל לפני הכניסה לתהליך התרת המכס מבצעים

באמצעות המסמך המוכר בשם פקודת מסירה.

שטר מטען אשר בתיבת ה  CONSIGNEE  מצוין בו   TO ORDER  או TO ORDER OF…  הינו שטר מטען בר הסבה

בדומה להמחאה אותה ניתן להסב מגורם אחד לגורם אחר.

שטר המטען בו יופיע בתיבת ה CONSIGNEE שם המוטב יהיה בדר"כ בחזקת "המחאה

למוטב בלבד "  כלאמר שטר מטען שאינו ניתן להסבה. המוטב יהיה היבואן המשחרר

על שמו יופק רשימון הייבוא.

בעסקה אשר בוצעה באחת משיטות התשלום הדוקומנטאריות כמובן שהבנק יופיע כמוטב ע"ג שטר המטען. הבנק יסב את שטר המטען לטובת המקבל.

על מנת לשחרר מטען אשר נשלח עם שטר מטען   –  BILL OF LADING  ידרוש המוביל אשר

הפיק את שטר המטען לקבל בנוסף לתשלום העלויות אותן הינו זכאי לקבל ,גם העתק מקורי

אחד לפחות מוסב.

קיימת אפשרות שהמטען ישלח לא עם  BILL OF LADING  אלא עם מסמך הנקרא  SEA WAY BILL

מסמך זה בניגוד לשטר המטען BILL OF LADING אינו מהווה מסמך חזקה , איננו בר

הסבה ואשר על כן אין צורך להציג מסמך מקור לשם קבלת פקודת המסירה.

כל שטר מטען  או SEA WAY BILL    לעולם יציין על פניו את מקום תשלום ההובלה

בעסקאות אשר בוצעו באחד מתנאי המכר מקבוצה  E  או F בהם תשלום ההובלה יבוצע ע"י

הקונה במדינת היעד יצוין ע"ג שטר המטען   FREIGHT COLLECT    או

FREIGHT PAYABLE AT DESTINATION.

משמע הדבר התשלום יבוצע במדינת היעד ע"י הקונה בבואו לפדות פקודת מסירה.

כאשר העסקה היא באחד ממונחי המכר מקבוצה C או D עסקאות בהם תשלום ההובלה

הראשית מבוצע ע:"י המוכר במדינת הייצוא יצוין ע"ג שטר המטען  FREIGHT PREPAID

כלאמר ההובלה משולמת מראש ע"י המוכר .

נתון נוסף אשר המצוין ע"ג שטר המטען הינו סטטוס המכס של המטען.

כגון  FCL/FCL     –  HOUSE / HOUSE  כאשר מדובר במטען FCL מיצואן אחד ליבואן אחד.

LCL / LCL  –  CFS / CFS  במשלוחי חלקיים המבוצעים באיחוד מטענים ממספר

יצואנים למספר יבואנים.

שטר המטען הימי יכול שיהיה אחד מהשניים

MASTER BL .

. זהו שטר המטען שהופק ע"י סוכן האוניה ישירות ע"ש היבואן עבור משלוח FCL שבוצעו

באופן ישיר מול הסוכן האוניה וזאת מבלי להזדקק לשירותי משלח בינלאומי

או שטר המטען שהפיק סוכן האוניה למשלח הבינלאומי

במשלוחי קונסולידציה או במשלוח FCL שבוצע באמצעות משלוח בינלאומי.

HOUSE BILL OF LADING –  

זהו שטר מטען אותו מפיק המשלח הבינלאומי לטובת הלקוח במשלוח FCL אשר בוצע באמצעות המשלח או עבור כל אחד מבעלי המטענים המהווים חלק ממשלוח הקונסולידציה במשלוחי LCL.

חיים פרי.

מומחה בנושאי ייבוא יצוא וסחר בינלאומי

יועץ לחברות בנושאי חיסכון בעלויות הייבוא והיצוא. 

www.multisphera.com

Both comments and trackbacks are currently closed.