תהליך השחרור בייבוא טובין לישראל בעידן שער עולמי

בשבועות האחרונים פרסמנו במדור זה סדרת מאמרים אשר הסבירה באופן מפורט ומקצועי את כל תהליך של ייבוא טובין לישראל. החל משלב עסקת היסוד אשר נחתמה בין המוכר לקונה תהליך שילוח המטענים , יישום נכון של הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל , שיטות התשלום הנהוגות בעסקאות בסחר בינלאומי, ביטוח מטענים ועמידה בדרישות חוקיות הייבוא המאמר המתפרסם היום הינו הראשון מתוך הפרק האחרון בסדרה.

פרק זה מתאר את תהליך התרת המכס של הטובין , תהליכי המכס , חישוב מיסי הייבוא ותמחור נכון של הטובין המיובאים.

עם הגעת הטובין יתחיל סוכן המכס את תהליך התרת המכס.

במידה וקיים הסדר אשראי בין הקונה לסוכן המכס הרי שאין מניעה להתחיל מיד בתהליך.

לרוב רובם של היבואנים המתחילים , הקטנים והבינוניים אין הסדרי אשראי עם סוכן המכס שלהם למימון מיסי הייבוא במקרה כזה יקבל היבואן מסוכן המכס דרישה לתשלום מראש של עלויות השחרור ע"פ אומדן עלויות

אותו ערך סוכן המכס.

בדר"כ יהיה סכום האומדן גבוה מהעלויות הצפויות האמתיות . סוכן המכס מעדיף מצב בו בסוף התהליך יהיה הוא חייב עודף מסוים ללקוח על פני מצב בו הלקוח חייב לו כסף וכעת יש צורך לרדוף אחרי החוב.

יש הגיון בדברים כל עוד הפער הוא פער סביר.

לפני תחילת תהליך התרת המכס יש לבצע צעד אחד נוסף . יש לפדות את המטען מהמוביל.

זהו השלב בו סוכן המכס כבא כוחו של היבואן משלם למוביל את סכום ההובלה שיש לשלם ומקבל בעבורו פקודת מסירה.

פקודת המסירה זה המסמך שמבטא את העברת החזקה במטען מהמוביל למקבל.

עם קבלת פקודת המסירה ניתן להתחיל את תהליך המכס.

המסמכים הנדרשים לצורך התרת הטובין מהמכס:

  • חשבון ספק
  • פירוט אריזה
  • שטר מטען ( שנפדה לפקודת מסירה )

מסמכים נוספים על פי העניין והצורך

  • תעודת מקור רלוונטית במקרה של ייבוא ממדינת הסכם.
  • אנליזות שונות ואישורים שונים על פי העניין

סוכן המכס משדר מהמחשב שלו את נתוני המשלוח למחשב של רשות המיסים פרטי היבואן , פרטי סוכן המכס , פרטי המשגור , קביעת ערך הטובין לצרכי מכס , מיון  הטובין שבמשלוח לפי סיווגי המכס השונים חישוב מיסי הייבוא אותם יש לשלם וביצוע תשלום המיסים בהעברת מס"ב ( מרכז סליקה בנקאית) עם השידור נקלטו הנתונים במערכת הניתוב של המכס אשר תבצע פרופיילינג למשלוח.

כפועל יוצא של אותו תהליך הפרופיילינג  ( אפיון ) ינותב המשלוח לאחד מתהליכי המכס. רוב רובם של משלוחי היבוא בישראל ינותבו לתהליך ד'. תהליך ד הינו תהליך בו ההתרה הינה התרה אוטומטית ללא בדיקה.

יום למחרת יוגשו מסמכי המשלוח למכס. בשלב הזה כל שנותר למכס זה בדיקת מסמכים בלבד לאחר מעשה. הטובין כבר הותרו ויתכן שכבר נמשכו מפיקוח המכס.

יתכן מצב בו בשלב זה של הבדיקה ימצא המכס ליקוי כלשהו.

מוצר אשר סווג בסיווג שגוי, טובין שהשתחררו ללא תשלום מכס בהתבסס על מסמך העדפה שנמצא פסול ועוד. משהתגלה ליקוי יוציא המכס דרישת גרעון , הפרשי מס אותו על היבואן לשלם.

במידה והיבואן סבור כי דרישת הגרעון אינה מוצדקת התשלום יבוצע אגב מחאה.

רק במידה והתשלום מבוצע אגב מחאה יש את הזכות לתבוע את החזר הסכום ששולם וזאת בתוך 90 יום.

תהליך שכיח נוסף הינו תהליך א' . בתהליך א המכס יבצע בדיקה ורק לאחר הבדיקה תינתן ההתרה.

משלוח יכול שיהיה מנותב לתהליך א של בדיקות ע"י מערכת הפרופיילינג של המכס זאת מכמה סיבות.

בין הסיבות האפשריות אשר גרמו למשלוח להיות מנותב לתהליך א.

בדיקה מדגמית אקראית לחלוטין , מידע מוקדם שהגיע למכס , יבואן חדש , יבואן בעל היסטוריה בעייתית. יתכן מצב בו משלוח של ייבואן מנותב לתהליך בדיקות וזאת עקב החלטת המכס לנתב משלוחי  לקוחות  של סוכן מכס מסוים לתהליך א' וזאת עקב צבר ליקויים שנרשמו לאותו סוכן המכס.

כלאמר סיבת הבדיקה כלל לא קשורה ליבואן בעל המטען אלא לסוכן המכס. גם זו אפשרות.

אפשרות נוספת בגינה ניתן להגיע לתהליך א' , תהליך של בדיקה לפני ההתרה היא על פי בקשת סוכן המכס.

במידה ומדובר בטובין לגביהם יש לסוכן המכס אי בהירות מסוימת יתכן והוא זה שיבקש בדיקה מקדימה על ידי  המכס זאת כדי להימנע מתקלות שייגררו בעקבותיהם דרישת גירעון מהיבואן  ורישום ליקויים לסוכן המכס.

שער עולמי

בחודש ינואר 2018 הוטמעה מערכת שער עולמי. משמעותה המעשית של המערכת הינה כי תהליך המכס הפך להיות לתהליך שהינו PAPER LESS  כל מסמכי המשלוח מועברים למכס בסריקה בשידור אלקטרוני חתומים דיגיטאלית באמצעות כרטיס חכם בו על היבואנים להצטייד.

האחריות לשמירת המסמכים חלה כעת על היבואן עצמו. על היבואן לשמור את מסמכי המשלוח באחסון דיגיטאלי או בתיוק פיזי של המסמכים מבנה רשימון הייבוא הוותיק והמוכר שונה וגם שם המסמך הרלוונטי הפך להיות הצהרת ייבוא ולא רשימון ייבוא כפי שהיה בעבר.

תהליכי המכס המוכרים , תהליך א , ג  וד הפכו להיות תורות תור חובה , תור בחינה ותור רשות בהתאמה.

תור חובה– ניתוב של מערכת הפרופיילינג-הערכת סיכונים. יבוצע תהליך בדיקה מקצועי (סווג,ערך למכס, מסמכים וחוקיות היבוא) תינתן התרה רק לאחר הבדיקה .

תור בחינה – שידור ותשלום מס"ב, הצהרות אלה נכנסות להמתנה עד תום הזמן המינימאלי. במהלכו ניתן להחליט על שינוי יזום של הניתוב. במידה ולא הוחלט על שינוי בתוך זמן ההמתנה תקבל ההצהרה התרה אוטומטית.

תור רשות- תהליך במחשב, תשלום מס"ב. ניתוב לתור זה מאפשר התרה אוטומטית בתום הזמן המינימאלי לתור זה.

אלו הם מספר שינויים עיקריים אשר יש להם השלכה מעשית על פעילות הייבוא.

רצוי מאד כי יבואנים ילמדו  את נושא השער העולמי יבינו לעומק את השינויים השונים והשלכותיהם.


טיפ הזהב

החוק בישראל לא מחייב שימוש בשירותיו של סוכן מכס .

כל גורם המייבא טובין כלשהם ומעוניין לבצע תהליך זה בעצמו רשאי לעשות זאת.

יחד עם זאת ההמלצה החמה הינה כן להשתמש בשירותיו של סוכן מכס לצורך ביצוע תהליך התרת המכס .

סוכן המכס הוא הגורם המקצועי שיכול לסייע רבות בתהליך.

יתכן ופעילות עצמאית אכן תחסוך שכר טרחה של מאות שקלים בודדים אך טעות עלולה לעלות פי כמה וכמה מהסכום שנחסך.

בדיון בבית משפט ניעזר בשירותיו של עורך דין. בדיון בפני מס הכנסה ניעזר בשירותי רואה חשבון , באותה המידה בפעילות מול המכס חשוב להיעזר בשירותי סוכן מכס מקצועי

Both comments and trackbacks are currently closed.