C או NO

תנאי המכר הבינלאומי (INCOTERMS ) מקבוצה C   הינם כידוע תנאי מכר בו על היצואן לשלם את דמי ההובלה הראשית או ההובלה הימית בלבד לפי העניין, עד לנמל ארץ היעד.

ישנם יבואנים לא מעטים אשר במסגרת המו"מ אותו הם מנהלים עם הספק , לוחצים עליו בכל מעודם להמיר את תנאי המכר המוצע על ידו לאחד מתנאי קבוצה C.

במידה וכישורי המו"מ של אותו היבואן הם אכן מוצלחים יתכן והצליח לשכנע את הספק למבצע את עסקת המכירה באחד מתנאי קבוצה C.

הבה נניח לצורך העניין שהעסקה אכן נחתמה בתנאי המכר CFR.

היבואן מצידו משוכנע שביצע את עסקת חייו. הרי מי שישא בעלויות ההובלה הימית מנמל המוצא עד לנמל היעד יהיה היצואן דהיינו הספק.

ליבואן נחסך לפיכך לכאורה כסף רב. אולם החיסכון ברב המקרים הינו אכן רק לכאורה.

עלינו לזכור כי בכל תנאי המכר מקבוצה C מי שבחר את המוביל הבינלאומי וסיכם את עלויות ההובלה ותנאיה הינו הספק.

אין שום ספק כי הספק העמיס את עלויות ההובלה הראשית בהם הוא נושא על מחיר הטובין. אולם בכך לא די.  המשלח הבינלאומי של הספק שדאג לבצע את המשלוח איננו מוכר ליבואן וכמובן שאין לו איתו שום קשרי מסחר.

בנוסף לכך גם עם המשלח הישראלי אין ליבואן שום קשרי עבודה.

הסוכן המקומי של אותו משלח שביצע את עבודת השילוח בעבור הספק לא רואה ביבואן לקוח שיש לדאוג לאינטרסים שלו. היבואן המקומי יתכן  ועובד כדרך קבע עם משלח בינלאומי אחר.

יחד עם זאת ולמרות שאין בין היבואן לבין הסוכן המקומי של המשלח המקורי לכאורה שום קשר, הרי שמסמכי המשלוח נמצאים כעת בידיו. ללא שחרור המסמכים ע"י המשלח המקומי , לא ניתן יהיה לשחרר את הטובין.

בשלב הזה הפך היבואן להיות לקוח שבוי בידי הסוכן ( המשלח)המקומי.

היבואן יהיה חייב לעמוד בכל דרישת תשלום שיעמיד בפניו הסוכן המקומי. שאם לא כן לא ישחרר לו הסוכן את המטען ולא יספק לו את פקודת המסירה.

ככל שהדבר מקומם אלו הם עובדות החיים.  משלחים רבים ינצלו את העובדה כי הלקוח זקוק למטען ואינו יכול לעכב את שחרורו בהמתנה לדיונים משפטיים אינסופיים.

גם לאחר מעשה יימנעו בדר"כ היבואנים מתביעה משפטית לצורך השבת כספים שלדעתם שולמו ביתר.

תביעה שכזו כרוכה בעלויות רבות בסחבת משפטית ובקשיים רבים בהוכחת הטיעונים.

פעם אחר פעם אנו נתקלים ביבואנים שרכשו את הטובין באחד מתנאי המכר מקבוצה C

ובבואם לשחרר את הטובין ולקבל את פקודת המסירה, נדרשים לשלם סכומים רבים שונים ומשונים.

חלק מהסכומים הינם סכומים שכבר שולמו ע"י הספק שנשא בעלויות ההובלה הימית.

חלק מהסכומים אותם נדרש היבואן לשלם אלו סכומים שאין להם שום בסיס ואין הם אלא פרי דמיונו הפורה של חברת השילוח המקומית.

סכומים נוספים שפוט מחושבים בצורה שגויה.כאשר נסב את תשומת ליבו של המשלוח המקומי יתחייב זה האחרון לבדוק ולחזור עם תשובה.

מאחר ובינתיים כל הסכומים הללו שולמו התשובה תתמהמה ותתמהמה.

יש להניח כי הראשון להתייאש ולהניח לעניין יהיה היבואן שכספו נגזל.

מפורטת להן דוגמה למשלוח שהגיע  ארצה במהלך חודש נובמבר 2007.

המשלוח הגיע כמשלוח  PREPAID. תנאי המכר בעסקה היה CFR.

נתוני המשלוח היו כלהלן:

משקל המטען 4,600 ק"ג.

נפח  המטען  14.7 ממ"ק.

להלן דוגמה לחלק מהסכומים בהם חויב היבואן על מנת שיוכל לשחרר את המטען מבלי שהייתה לכך כל הצדקה שהיא.

  • דמי ריקון  169.05 $ . לפי 11.5 $  לכל ממ"ק.

וכי המשלח המקומי איננו יודע כי דמי הריקון נגבים מהמשקל בפועל ללא שום קשר לנפח.ודאי שהוא יודע זאת אולם משנקרתה לפניו ההזדמנות לגבות 116$ נוספים עשה זאת מבלי להסס לרגע.

  • PSS – היטל שיא עונה בסך 132.30 $. 

היטל זה אמור להיות משולם ע"י הצד ששילם את דמי ההובלה הימית. היבואן אכן בדק עם הספק שאישר באופן חד משמעי כי היטל שיא העונה שולם על ידו יחד עם דמי ההובלה הימית.

מדוע לא לגבות פעם נוספת אם אפשר?

  • Handling .
  • תחת סעיף זה חויב היבואן המקומי בסכום של 147$ נוספים.
  • על מה ולמה לסוכן המקומי פתרונים.
  • B/L
  • עבור הנפקת שטר המטען אולץ היבואן לשלם סכום של 450 ₪ . בל נשכח כי העסקה הייתה בתנאי CFR ומי שהנפיק את שטר המטען בעבור היצואן הינו המשלח הבינלאומי בארץ המוצא.

  אלו הן מספר דוגמאות לסכומים  אותם אולץ היבואן המקומי לשלם.

בסך הכול על מנת לשחרר מטען של 14.7 מ"ק ו4,600 ק"ג שהגיע בתנאי המכר CFR שים היבואן המקומי סכום של 3,762.63 ₪.

הזדמנות נוספת אותה לא החמיץ המשלח המקומי, היה בהמרת הסכומים הדולריים לשקלים. ההמרה בוצעה  לפי שער הגבוה בכ 5% משער העברות והמחאות מכירה (הגבוה) שהיה ביום התשלום.

לאור

מקרה זה ומקרים נוספים מלמדים אותנו כי ברוב רובם של המקרים טוב יעשה היבואן אם יוותר על עסקאות בתנאי המכר מקבוצה C. ישא וייתן בצורה מקצועית עם חברות השילוח יגיע להסכם ברור מוסכם ובכתב. ויוודא כי חשבון המשלח תואם את הצעת המחיר שהתקבלה.

חיים פרי

מומחה לסחר בינלאומי

משמש כיועץ לחברות בנושאי יבוא יצוא וחסכון בעלויות היבוא והיצוא.

www.multisphera.com

Both comments and trackbacks are currently closed.