הסכם הסחר שבין ישראל לאיחוד האירופאי / EFTA / תורכיה

הסכם הסחר בין ישראל  למדינות האיחוד האירופאי / EFTA / תורכיה

כתב – חיים פרי

שלושת ההסכמים הנ"ל  כרוכים בכריכה אחת  מאחר וכללי המקור ב 3 ההסכמים

הנ"ל הינם כללי מקור זהים.

  1. התנאי הראשון אותו ציינו הינו " מקורי או עומד בכללי המקור " מה המשמעות?

מקורי – משמעותו הינה כי הטובין הינם 100% תוצרת מקומית. כלאמר הופקו בשלמותם

במדינת המקור.

יחד עם זאת גם מוצר אשר אינו מוגדר כמקורי , איננו

100% תוצרת מקומית אפשר כי ייהנה מההקלות המוקנות מכוח ההסכם זאת במידה וניתן

יהיה להגדירו כעומד ב"כללי המקור"

מה הם אם כך הפרמטרים אשר צריכים להתקיים במוצר על מנת שניתן יהיה להגדירו כעומד בכללי  המקור?

כללי המקור יגזרו מהשינוי המהותי באופיו של המוצר ומהערך המוסף המקומי

אלה יבחנו בדר"כ על פי ערך חומר הגלם הזר מתוך מחיר המכירה של המוצר EX WORKS

ובשינוי פרט המכס של המוצר המוגמר ברמה של 4 ספרות בהשוואה לפרט המכס של חומרי

הגלם שבייצורו.

כל זאת על פי המפורט בנספח 2 לפרוטוקול 4 שבהסכם.

הנספח מפרט על בסיס פרט  המכס של כל מוצר ומוצר את הדרישות הספציפיות לאותם הטובין.

בניגוד לכללי המקור בהסכם הסחר מול ארה"ב הרי שבהסכם הסחר בין ישראל והאיחוד האירופאי אין כלל מקור אחד אוניברסלי המותאם לכל סוגי הטובין אלא כפי שצוין יש לבחון את כללי המקור באופן פרטני לטובין הספציפיים בנספח 2 לפרוטוקול 4 להסכם.

קיימת אפשרות לצבירה מלאה  של  תשומות מקור של אחד הצדדים להסכם ,תשומות

אלו  יחשבו כמקור ע"י הצד האחר להסכם.

.

  1. התנאי השני בו יש לעמוד הינו הובלה במישרין

על הטובין להיות מובלים במישרין ממדינת המקור למדינת היעד

שטר המטען חייב להתחיל במדינת מקור הטובין. ( כמובן שהכוונה היא במישרין מאותו גוש הסכם. כגון איחוד אירופאי או EFTA )

במידה ושטר המטען מתחיל במדינת ביניים יש לצרף לטובין מסמך החתום ע"י רשויות המכס במדינת הביניים

ע"ג  מסמך זה מצהירה למעשה רשות המכס של מדינת הביניים כי הטובין בכל עת שהותם באותה המדינה , לא עברו התרת מכס , לא נכנסו לשום מניפולציה מסחרית על אדמת מדינת הביניים והיו בכל עת שהותם במדינה תחת פיקוח רשויות המכס המקומי.

המסמך עליו יחתום המכס של מדינת  הביניים הינו

NON      MANIPULATION    CERTIFICATE

במידה והטובין עברו התרת מכס במדינת הביניים ויצאו מפיקוח המכס המקומי

הרי שבמקרה כזה תהיה חובה לשלם את מלא המכס החל על המוצר.

 

  1. התנאי השלישי בו יש לעמוד הינו צירופה של תעודת תנועה EUR 1 תקינה

הגורמים החותמים על ה EUR 1   הינם היצואן ורשויות המכס של מדינת הייצוא

יש להקפיד על כך כי תאריך חותמת המכס במדינת הייצוא לא יהיה קודם לתאריך

חותמת היצואן ולא מאוחר לתאריך שטר המטען.

3 החתימות הנושאות את אותו התאריך הינן תקינות לחלוטין

הסדר הלוגי לחתימות הינו , יצואן , מכס מדינת הייצוא , שטר מטען.

תעודת התנועה EUR 1  הינה בתוקף ל4 חודשים מתאריך הפקתה.

ל תעודת ה EUR 1 ישנה חלופה . ניתן להסתפק בהצהרת מקור בנוסח מאד ברור

ומוגדר אשר תופיע על חשבון הספק.

בעסקה בערך של עד 6,000 אירו כל יצואן   רשאי לצרף את ההצהרה.

בעסקה בערך שמעל 6,000 אירו  רק יצואן  המוגדר כ"יצואן מוסמך " על פי אמות

מידה של רשויות המכס במדינת הייצוא. רשאי לצרף הצהרת מקור כחלופה ל1EUR

נוסח ההצהרה המהווה חלופה ל תעודת התנועה EUR 1.

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No …) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin.

(*)-בייצוא מישראל כתובת ומיקוד

נקודה מאד חשובה להיות ערים  אליה

יתכן מצב בו הסתיים תהליך המכס . היבואן משך את הטובין ומבחינתו תהליך לכאורה הסתיים.

לא בטוח שגם מבחינת המכס התהליך הסתיים. המכס רשאי משיקוליו שלו לשלוח את התעודה או  הצהרת המקור לרשויות המכס של מדינת הייצוא על מנת שיאשרו את תקפותה של התעודה וכי הספק שהפיק אותה אכן עמד בכללי המקור.

המכס רשאי לשלוח תעודה לאימות בתוך 3 שנים והמכס של מדינת הייצוא חייב לחזור עם

תשובה חיובית בתוך 10 חודשים.

במידה ובתוך 10 חודשים לא התקבלה תשובה חיובית מרשויות המכס של מדינת הייצוא

,רואים את  התשובה כשלילית.

במקרה כזה בו התעודה נפסלת בדיעבד יידרש היבואן לשלם את סכום המכס אותו לא שילם

בעת השחרור בתוספת  ריבית והצמדה.

הסיכון הוא גדול. יש תקדימים משפטיים למקרים בהם יבואנים נדרשו להשיב סכומים מאד

מאד  גבוהים.

חשוב לבדוק ככל שניתן האם הספק ממנו מבצעים את הרכישה אכן עומד בכללי המקור

כמו כן חשוב להקפיד על כך שפרטי הספק כפי שמופיעים במשבצת מספר 1 בתעודה

יהיו פרטים נכונים ומלאים כולל כתובת מלאה ומדויקת. זאת על מנת שבעת הצורך יוכל

המכס לאתר את אותו היצואן לצורכי אימות התעודה.

  בשנים האחרונות מקפיד המכס הקפדה יתרה על עמידה בכל המגבלות לא מכסיות בתהליך הייבוא.

עמידה בדרישות חוקיות הייבוא , עמידה בכלל המקור וכדומה.

חשוב להקפיד על כך שתעודת התנועה תמולא בצורה קפדנית ומדויקת על מנת למנע את פסילתה.

פסילת תעודה גם מסיבה פשוטה וטכנית ביותר תביא לדרישת תשלום של מלא סכום המכס על מוצר למרות שלמעשה המוצר עמד בפועל בכל כללי המקור.

לא ניתן לתקן תעודה בדיעבד. התעודה חייבת להיות תקינה עם הכניסה לתהליך המכס

טרום שלב ההתרה.

אלו הם הכללים והעקרונות עליהם יש להקפיד על מנת ליהנות מיתרונות הסכמי הסחר עם מדינות האיחוד האירופאי/EFTA/תורכיה.

Both comments and trackbacks are currently closed.