הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל – רקע כללי

 הסכמי הסחר רקע כללי

סדרת המאמרים בנושא הסכמי הסחר , מפרטת ומסבירה את  הסכמי הסחר הבילטראליים עליהם חתומה מדינת ישראל.

פירוט ההסכמים , היתרונות הצומחים מהסכמים אלה ליצואנים וליבואנים, כללי המקור הרלוונטיים ומסמכי המקור

הנדרשים.

נכון להיום חתומה מדינת ישראל על 8 הסכמי סחר פעילים מול 41 מדינות.

מדינת ישראל חתומה על הסכם תשיעי מול קולומביה אך הסכם זה עדין לא מיושם.

בסדרת מאמרים זו ההתייחסות לאנגליה היא כאל מדינה שעדיין חברה

באיחוד האירופאי.

הסכמי הסחר מעניקים יתרונות רבים בנושאים שונים בסחר שבין המדינות החתומות

כאשר היתרון העיקרי אשר בו מתעניינים היצואנים והיבואנים מטבע הדברים הינו הקלות

המכס בסחר שבין המדינות החתומות.

להלן רשימת הסכמי הסחר הפעילים עליהם חתומה מדינת ישראל.

 1. האיחוד האירופאי ( 28 מדינות)
 2. EFTA ( שוויץ ליכטנשטיין איסלנד ונורבגיה )
 3. תורכיה
 4. ירדן
 5. קנדה
 6. ארה"ב
 7. מקסיקו
 8. מרקוסור ( ברזיל ארגנטינה אורוגוואי ופרגוואי )

הסכם חשוב נוסף הינו הסכם הצבירה הפאן אירופאי ים תיכוני

מדינת ישראל מעצם היותה מדינה מוטת ייצוא, התמיכה בייצוא והסיוע להגדלת הייצוא הינם

מטרות מרכזיות במדיניותה הכלכלית של המדינה.

מטרתה העיקרית של מדינת ישראל בבואה לחתום על הסכמי הסחר הינה  לייצר תנאי

תחרות עודפים למוצרים תוצרת ישראל בבואנו לייצא אותם למדינות העולם.

אין ספק שכפועל יוצא מהסכמי הסחר מוצרים תוצרת ישראל אשר אינם משלמים מכס

בכניסה למדינות ההסכם הופכים להיות אטרקטיביים יותר.

הסכמי הסחר אכן הוכיחו את עצמם. הייצוא של מדינת ישראל למדינות ההסכם עלה במאות

אחוזים מאז החתימה על הסכמי הסחר השונים.

חשוב להדגיש כי כל הקלות המיסוי הניתנות במסגרת כל הסכמי הסחר הינם אך ורק על

מרכיב המכס והמכס בלבד.

אין כל הקלה בנושא תשלום מע"מ בתהליך שחרור הטובין מפיקוח המכס וגם לא בתשלום

מס הקניה במידה וקיים מס קנייה על המוצר המיובא.

ההקלות הן אך ורק על מרכיב המכס.

חשוב מאד להיות ער לכך כי כל אחד מהסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל , הינו

הסכם העומד בפני עצמו עם כללים והנחיות יישום הרלוונטיות לאותו ההסכם.

אין ללמוד כל גזירה שווה מהסכם אחד למשנהו.

ייבואן או יצואן אשר מתחיל לסחור  עם מדינה אשר הינה מדינת הסכם חדשה מבחינתו

טוב יעשה אם יבדוק את התנאים בהסכם הספציפי לגבי הטובין הרלוונטיים לגביו.

בימים אלה מתקיימות שיחות עם כמה וכמה מדינות לקראת חתימה על הסכמי סחר נוספים

או שיחות לבדיקת ההיתכנות והכדאיות הכלכלית לכניסה למו"מ לחתימה על הסכמי סחר

נוספים.  בין המדינות איתן מתקיימות שיחות ברמה כזו או אחרת ניתן למצוא את פנמה ,

דרום קוריאה הודו  אוקראינה ועוד

 

תנאי סף לקבלת ההקלות שבהסכמי הסחר כולם.

על מנת שניתן יהיה ליהנות מההקלות הניתנות במסגרת הסכמי הסחר, יש לעמוד ב 3

תנאים ובמצטבר. דהיינו בתנאי א'  ובתנאי ב'  ובתנאי ג'.  לא א'  או ב'  או ג'.

3 התנאים בהם צריך לעמוד אלו הם התנאים הבאים.

 1. הטובין יהיו מקוריים או עומדים בכללי המקור
 2. הטובין יהיו מובלים במישרין ממדינת המקור למדינת היעד. ( קיימים חריגים )
 3. לטובין תהיה מצורפת תעודה המעידה על מקור הטובין וממולאת ע"פ כללי ההסכם כפי שהוגדרו. ( הדרישה הינה לתעודה תקינה לפני הכניסה לתהליך המכס. דהיינו  לפני התרת המכס)

רק עמידה ב 3 התנאים הללו ובמצטבר תאפשר ליהנות מההקלות אותם מעניקים הסכמי הסחר.

בהמשך נפרט את משמעות 3 התנאים הנ"ל  ואת כללי המקור לכל

אחד מההסכמים החשובים בנפרד.

הסכם נוסף עליו חתומה מדינת ישראל הינו הסכם ה QIZ.- QUALIFIED INDUSTRIAL ZONE

הסכם ה QIZ הינו הסכם משולש המשותף לישראל ארה"ב ומצרים

קיים גם הסכם QIZ המשותף לישראל ארה"ב וירדן.

במסגרת הסכמי ה QIZ הוגדרו אזורי תעשייה נבחרים במצרים ובירדן.

ארה"ב מצידה העניקה הקלות מכס לטובין המיובאים לתחומה  והמיוצרים באותם אזורים

נבחרים במצרים או בירדן.

כל זאת בתנאי שאחוז מסוים מערכו של המוצר על פי המוגדר בהסכם הוא תוצרת ישראל.

תנאי זה מחייב את היצרן המצרי / הירדני לבצע רכישות בישראל.

עם השנים הפך הסכם ה QIZ עם ירדן לפחות רלוונטי מאחר וירדן חתומה על הסכם סחר נפרד עם ארה"ב.

 

חשוב לחזור ולהדגיש כי הסכמי הסחר השונים הינם בעלי מאפיינים שונים

כללים שונים והנחיות יישום שונות.

כל אימת שמתחילים לסחור מול ספק במדינת הסכם מולה לא בוצעו עסקאות בעבר

יש לבדוק קודם לכל את כללי ההסכם עם אותה המדינה באשר לסוג הטובין הרלוונטיים

לעסקאות החדשות.

שום דבר אינו מובן מאליו ובשום אופן אין להסיק מסקנות מניסיון בעבודה מול מדינת הסכם

אחת לעבודה מול ספקים במדינת הסכם אחרת.

המאמרים הבאים בנושא הסכמי הסחר ייפרטו את כללי המקור , מסמכי המקור

והנחיות היישום להסכמים החשובים עליהם חתומה מדינת ישראל.

ההסכם הראשון אליו נתייחס במאמר הבא על  הסכמי הסחר עליהם חתומה מדינת ישראל הינו הסכם הסחר שבין ישראל לארה"ב

 

Both comments and trackbacks are currently closed.