חישוב מיסי ייבוא

 חישוב מסי ייבוא בייבוא טובין לישראל

נכתב ע"י – חיים פרי

 

חישוב מיס הייבוא

בייבוא טובין לישראל אנו חשופים למספר סוגי מס.

מכס הינו מס עקיף המוטל על ייבוא טובין. כאשר בפועל על חלק ניכר מהמוצרים שנייבא

לא נשלם מכס. זאת מאחר והמוצר המיובא פטור ממכס. או מאחר והמוצר מיובא ממדינת עמה יש

לישראל הסכם סחר והטובין עמדו בכל כללי המקור .

מס נוסף הינו מס קניה . מס קניה הינו מס החל על המוצר ולא נחשב כמס מפלה ייבוא.

מס קניה החל על מוצר מסוים חל באותה המידה ובאותו השיעור על המוצר גם במידה והוא מייצור

מקומי.

על רוב רובם של הטובין המיובאים לישראל לא חל מס קניה.

מס קניה על טובין מיובאים משולם במהלך תהליך השחרור ביחד עם תשלום המכס.

וכמובן שקיים גם מס ערך מוסף המשולם גם הוא בשלב  התרת המכס.

מכס החל על המוצר מחושב מהסכום  שמוגדר כערך למכס.

מס קניה במידה וחל על המוצר מחושב על הערך למכס בתוספת המכס ששולם בפועל

לעתים המס הינו מס קצוב. משולם כערך נקוב ליחידת מידה ללא תלות בערך הטובין.

מס הערך המוסף משולם על הסכום המצטבר הכולל את הערך למכס ועוד המכס בפועל ועוד מס

הקניה אם חל.

 

ערך למכס

מה הוא הערך למכס על בסיסו מחושבים מיסי הייבוא ?

במשלוח מטענים באוויר המחיר CIP הוא הערך למכס.

דהיינו מחיר הקניה + הובלה ועלויות נוספות במדינת המקור + הובלה אווירית  עד נמל התעופה

במדינת היעד + עלות הביטוח.

במשלוח מטענים בים הערך למכס הינו המחיר CIF ועוד 0.6% מתוך המחיר CIF.

מחיר CIF משמעותו מחיר הקניה + ההובלות במדינת המקור + ההובלה הימית + עלות הביטוח.

התוספת בשיעור 0.6% מבטאת את אגרות הנמל לצורך חישוב הערך למכס.

במשלוחים באוויר התוספת הזו לא קיימת.

 

 

הערכת טובין לצרכי מכס

מדינת ישראל חתומה על אחד הנספחים להסכם ה GATT

נספח  העוסק בהערכת טובין לצרכי מכס

על פי עקרונות ההסכם המחייב גם בישראל , המכס יקבע את ערך הטובין לצרכי מכס על פי שווי

העסקה. משמעות הדבר על פי הסכום הנקוב בחשבון הספק.

אין זה אומר שנפתחה אוטוסטרדה להונאות. המכס רשאי לבקש הוכחות מחירונים התכתבויות

על מנת להיווכח כי המחיר בחשבון הספק אכן מבטא את המחיר הנכון לעסקה.

המקורות לתצהיר היבואן שכולנו מכירים.

אולם מרגע והוסכם כי מחיר הנקוב זה אכן המחיר ששולם הרי שמחיר זה יילקח בחשבון לצורך

חישוב  הערך לצרכי מכס ללא ביצוע הרמות ערך  כלשהן.

הדבר אף מעוגן כבר בתקדימים משפטיים.

מטבע הדברים החשבון אותו נקבל מהספק יהיה נקוב במטבע חוץ כלשהו. דולר , אירו , ליש"ט וכדומה.

לצורך קביעת ערך הטובין לצרכי מכס יש לתרגם את ערך החשבון מהערך במט"ח לערך בשקלים.

על פי איזה שער מטבע יתורגם חשבון הספק לשקלים ?

שערי המטבעות במחשבי המכס לא מתעדכנים על בסיס יומי אלא על בסיס שבועי.

שערי המטבעות השונים מתעדכנים  כל יום שלישי בבוקר והם בתוקף

עד ליום שני שאחריו בסוף היום. ( למעט חריגים)

השער אשר יעודכן במחשבי המכס ביום שלישי בבוקר , הינו השער היציג של יום שישי הקודם ועוד

.0.5%

סכום המכס המשולם הינו מכפלה של הערך למכס של הטובין בשיעור המכס של אותם הטובין כפי

שמפורטים בתעריף המכס.

כאשר המשלוח הינו משלוח הומוגני , סיווג מכס אחיד ושיעור מכס אחיד לכל המשלוח הרי

שהמכפלה הינה פשוטה.

חישוב הערך למכס הינו חישוב פשוט למדי כפי שהוסבר לעיל.

במידה והמשלוח כולל טובין שונים בסיווגי מכס שונים בשיעורי מכס שונים החישוב מורכב יותר

מאחר ויש למצוא דרך להעמיס בצורה פרופורציונאלית נכונה את עלויות

ההובלה והביטוח המרכיבים את הערך למכס. על כל מוצר ומוצר שבמשלוח

כאו נכנס לתמונה המונח הנקרא מדד למכס.

המדד למכס מבטא את  הערך למכס בשקלים של כל יחידת מטבע בחשבון הספק. ( דולר , אירו ,

ליש"ט על פי העניין. )

נוסחת חישוב המדד למכס הינה  חלוקת הערך למכס בשקלים של כלל המשלוח, בסכום חשבון

הספק במט"ח. בסכום של חשבון הספק כפי שמופיע בחשבון הספק במטבע המקור ולא בערכו

בשקלים.

עסקת ייבוא בה חשבון הספק עומד על 10,000 $ והערך למכס של כלל המשלוח הינו

50,000.  המדד למכס הינו 5 ₪.

דהיינו ,כל 1 דולר בחשבון הספק ערכו לצרכי מכס הינו 5 ₪ .

מוצר אשר מחיר הקניה שלו בחשבון הספק הינו 100$.

שיעור המכס על מוצר זה על פי סיווג המכס ועל פי המפורט בתעריף המכס הינו 12%

חישוב המכס יהיה כלהלן.

ש"ח60 =  100x5x12%   

סכום המכס לכל יחידת מוצר יהיה 60 ₪ סכום זה יוכפל בכמות היחידות.

כך לגבי כל מוצר ומוצר שבמשלוח.

סיכום כלל סכומי  המכס לכל המוצרים שבמשלוח מהווים את סה"כ המכס המשולם בתיק.

באשר לטובין החייבים בתשלום מס קניה , הערך  לצורך חישוב מס קניה יחושב על בסיס הערך

למכס + המכס ששולם בפועל.  (תוך לקיחה בחשבון של מרכיב התמ"א במידה וקיים.  תמ"א =

תוספת מכסת אחוזים)

אלא אם מדובר במס קצוב כגון מס הקניה על בירה ועל עוד מוצרים רבים נוספים שהינו סכום נקוב

לליטר ללא קשר לערך הטובין.

מס הערך המוסף משולם על סכום הערך למכס + המכס ששולם בפועל.+ (מס קניה ששולם במידה

וחל על המוצר). הסכום הכולל יוכפל ב שיעור מס הערך המוסף. ( נכון להיום 17% )

 

טיפ הזהב

ידע הוא כח. ייבואן חשוב שידע מראש מה סיווג המכס של הטובין אותם הוא מייבא

מה הם דרישות חוקיות הייבוא לגבי אותו המוצר.

מה הוא סכום המכס אותו יהיה עליו לשלם על הטובין המיובאים ומה סכום מס הקניה במידה

ואכן קיים מס קניה על אותו מוצר ספציפי.

זהו תנאי הכרחי לתמחור מראש של הטובין המיובאים .

חשוב להזכיר את מה שכבר  נכתב במאמרים בנושא הסכמי הסחר

כל ההקלות במסגרת הסכמי הסחר הם אך ורק על מרכיב המכס.

מוצר עליו חל מס קניה , מס הקניה תמיד ישולם ללא קשר למדינת המקור של אותו המוצר.

 

חיים פרי.

מומחה בנושאי ייבוא יצוא וסחר בינלאומי

יועץ לחברות בנושאי חיסכון בעלויות הייבוא והיצוא. 

www.multisphera.com

Both comments and trackbacks are currently closed.